VI Ogólnopolski Kongres Tutoringu

0

Cel
Collegium Wratislaviense z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w roli partnera strategicznego organizuje VI edycję ogólnopolskiego wydarzenia promującego najlepsze rozwiązania z zakresu spersonalizowanej edukacji, w szczególności tutoringu. W tegorocznej edycji poświęconej zagadnieniu motywowania w relacji tutor – tuee, wezmą udział przedstawiciele uczelni wyższych, szkół, specjalistów z zakresu usług rozwojowych. Udział w Kongresie umożliwi zdobycie i wymianę doświadczeń z wykorzystania metody, w szczególności w obszarze dydaktyki akademickiej.
Uczestnicy
•  pracownicy UPWr zainteresowani wykorzystaniem i wdrażaniem tutoringu w dydaktyce akademickiej,
•  każdy uczestnik może wziąć udział w sesji głównej o charakterze wykładowym oraz w sesjach równoległych o charakterze warsztatowym. Sesje równoległe są realizowane w IV turach (po dwie każdego dnia Kongresu). Uczestnik może wybrać po jednej sesji w każdej turze.  
Data
31 maja 2019 r. w godz. 11.00-18.30 oraz 01 czerwca 2019 r. w godz. 9.00-14.45.
Miejsce
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Dydaktyczno-Naukowe, Plac Grunwaldzki 24, Wrocław, aula im. Jana Pawła II (sesja główna) oraz sale ćwiczeniowe CDN i Budynku Melioracji (sesje warsztatowe).
Program
•  pobierz syntetyczną wersję programu Kongresu,
•  szczegółowy program Kongresu znajduje się na stronie organizatora głównego www.kongrestutoringu.pl/program.
Prelegenci
•  wykładowcy, trenerzy, nauczyciele, autorytety w dziedzinie edukacji spersonalizowanej, w szczególności tutoringu,
•  szczegółowe informacje o prelegentach znajdują się na stronie organizatora głównego www.kongrestutoringu.pl/prelegenci.
Wymagane dokumenty
•  karta zgłoszenia do udziału w Kongresie,
• w treści formularza prosimy wskazać tytuły warsztatów lub sesji panelowych (jeden wybór w każdej z IV tur), w których uczestnik chce wziąć udział.
Ważne informacje dodatkowe
•  pakiet bezpłatny obejmuje 22 pracowników UPWr, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń,
•  uczestnik otrzyma drogą e-mailową potwierdzenie zakwalifikowania do bezpłatnego udziału,
•  uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Kongresie,
•  odpłatną rekrutację prowadzi Collegium Wratislaviense pod adresem www.kongrestutoringu.pl.
Kontakt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 12