Otwarte spotkania SKN

Otwarte Spotkania Studenckich Kół Naukowych to propozycja UPWr dla dzieci i młodzieży chcących rozwijać pasje i zainteresowania przyrodnicze. Każdemu spotkaniu jest przypisany temat wiodący, z którego wynika sposób i miejsce realizacji spotkania, a także profil gościa. Prowadzący spotkanie studenci UPWr – pasjonaci w swoich dziedzinach – dzielą się wiedzą, zainteresowaniami, osiągnięciami, a także demonstrują zjawiska, procesy, rozwiązania. Ważnymi elementami spotkań są: wspólne dociekanie, sprawdzanie, dowodzenie, dyskusja.

Showing all 2 results

Showing all 2 results