Zwierzęta dziko żyjące w Polsce – zajęcia na ścieżce edukacyjnej

0

Wypełnij kartę zgłoszenia, a jeśli masz pytania zostaw swoje dane - oddzwonimy!
Karta zgłoszeniaZapytaj o szczegóły

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Adresaci
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
4 godziny
Miejsce zajęć
Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Złotówku (gmina Zawonia)
Program zajęć
1. Charakterystyka gatunkowa oraz biologia rodzimych gatunków zwierząt wolno żyjących takich jak: dzik, jeleń szlachetny, sarna, daniel,  muflon, bażant.
2. Racjonalna gospodarka łowiecka w Polsce jako element ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego.
3. Rola i funkcja ośrodków hodowlano – rehabilitacyjnych dla zwierząt dzikich i łownych.
4. Zasady postępowania ze zwierzętami dzikimi w przypadku bliskiego kontaktu z nimi oraz możliwości udzielania pomocy rannym lub niepełnosprawnym zwierzętom wolno żyjącym.
5. Najnowsze uregulowania prawne dotyczące zwierzyny dzikiej oraz ich legislacyjne konsekwencje w poszczególnych regionach kraju.
Terminy zajęć
IX, X 2017 r.
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć oraz praktycy specjalizujący się w danej dziedzinie
Informacje dodatkowe
nieodpłatny transport ze szkoły do Ośrodka i z powrotem zapewnia organizator
minimalna liczba uczestników – 50 osób
ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
udział w projekcie jest bezpłatny
Kontakt
Zgłoszenia chęci uczestnictwa :
Anna Kałuża-Handke, Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
tel.71 320 1000, e-mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl

Karta zgłoszeniaSposób finansowania