Technologia winiarstwa

5 800

Wypełnij kartę zgłoszenia, a jeśli masz pytania zostaw swoje dane - oddzwonimy!
Karta zgłoszeniaZapytaj o szczegóły
Adresaci
Studia skierowane są do absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych: (ze stopniem lic., inż., mgr, mgr inż.).
Data
2019 r. – 2020 r.
Czas trwania
2 semestry (łącznie 210 godzin)
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział  Biotechnologii i Nauk o Żywności, ul. Chełmońskiego 37, Wrocław
Nabór
Planowane rozpoczęcie studiów: wrzesień/październik 2019 r.
Program
 • Wprowadzenie do winiarstwa
 • Typologia win
 • Regiony winiarskie
 • Regulacje prawne
 • Aspekty ekonomiczne uprawy winorośli i produkcji win
 • Uprawa winorośli
 • Technologia winiarstwa
 • Projektowanie małej winiarni
 • Wady i choroby win
 • Wina specjalne
 • Analiza instrumentalna
 • Analiza sensoryczna
 • Enoturystyka
 • Seminarium
Kadra
Pracownicy dydaktyczno–naukowi Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, praktycy w branży winiarskiej.
Wymagane dokumenty
 • podanie – kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe;
 • odpis lub poświadczona przez uczelnię fotokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych, podane w zasadach rekrutacji;
Informacje dodatkowe
Zajęcia realizowane w soboty i niedziele. O zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Możliwość wniesienia opłaty w ratach (opłata rejestrowa 100,00 zł w momencie zapisu na studia, opłata za I semestr: 2 800,00 zł, opłata za II semestr: 2 900,00 zł)
Więcej informacji
Kontakt
dr inż. Joanna Chmielewska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
ul. Chełmońskiego 37
51-630 Wrocław
technologia.winiarstwa@upwr.edu.pl
tel. 503 943 899

Karta zgłoszeniaSposób finansowania
Jestem świadomy/świadoma mojego prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne.