Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audytowanie systemów jakości zdrowotnej żywności

3 600

Wypełnij kartę zgłoszenia, a jeśli masz pytania zostaw swoje dane - oddzwonimy!
Karta zgłoszeniaZapytaj o szczegóły
Adresaci
Studia skierowane są do osób, które posiadają wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej – Dz. U. 2009 r. Nr 211 poz. 1630).
Data
Od października 2019 r.
Czas trwania
2 semestry (łącznie 180 godzin)
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta , ul. C.K. Norwida 31, Wrocław
Nabór
Nabór prowadzony jest do końca miesiąca poprzedzającego uruchomienie studiów. Zapisy prowadzi Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta, C. K. Norwida 31, email: podyplomowe.wet@upwr.edu.pl, tel. 71/ 320 54 39, fax 71/320 54 11
Program
 • Prawo wspólnotowe i krajowe z zakresu bezpieczeństwa żywności
 • GAP – produkcja roślinna i zwierzęca
 • Obszary funkcjonowania zasad GMP/GHP
 • Dobrostan zwierząt
 • Tradycyjne oraz niekonwencjonalne metody utrwalania żywności
 • Nowe patogeny żywności
 • Mykotoksyny w żywności i w paszach
 • Zagrożenia biologiczne, mikrobiologiczne oraz chemiczne w żywności
 • Dodatki do żywności i alergeny
 • Metody utrwalania żywności – wędzenie, suszenie, peklowanie
 • HACCP – tworzenie dokumentacji
 • Audyt systemu HACCP
 • Urzędowa kontrola żywności, pasz
 • Biznesowe podejście do systemów zarządzania jakością wg wytycznych standardów ISO
 • Identyfikowalność w obszarze łańcucha żywnościowego
 • ISO 22 000, IFS, BRC
 • Podstawy epidemiologii
 • GMO w żywności i w paszach
 • Komunikacja, negocjacje, stres i zarządzanie zespołem
 • Wspólna polityka rolna: WTO, SPS, Codex Alimentarius, OIE
 • ISO 17.025 – system zapewnienia jakości w laboratorium
 • Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń żywnościowych
Kadra
Pracownicy dydaktyczno – naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz  pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z  Wydziałów: Biologii i Hodowli Zwierząt, Biotechnologii i Nauk o Żywności, Przyrodniczo-Technologicznego, a także PAN, PZH,  GIW, PIS, WIS, Instytutu Onkologii i inni z całej Polski.
Wymagane dokumenty
 • podanie – kwestionariusz (ankieta osobowa) o przyjęcie na studia podyplomowe;
 • odpis lub poświadczoną przez uczelnię fotokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych, podane w zasadach rekrutacji;
 • jedno zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów potwierdzających tożsamość;
 • poświadczona przez uczelnię fotokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia.
Informacje dodatkowe
Zajęcia realizowane w soboty i niedziele.
O zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba osób w grupie nie może przekroczyć 30 osób.
Możliwość opłaty za studia w dwóch ratach.
Konieczność uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 130,00 zł najpóźniej przed egzaminem.
Zob. także: www.wet.upwr.edu.pl/studia-podyplomowe/dobra-praktyka-produkcyjna-i-higieniczna-oraz-audytowanie-systemow-jakosci-zdrowotnej-zywnosci.html
Kontakt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta
C. K. Norwida 31
50-375 Wrocław
podyplomowe.wet@upwr.edu.pl
tel. tel. 71/ 320 54 39, fax 71/320 54 11

Karta zgłoszeniaSposób finansowania
Jestem świadomy/świadoma mojego prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne.