„A Ty wiej, wiej wietrze mój, jam przyjaciel Twój”. Warsztaty z projektowania turbiny wiatrowej

33

Wypełnij kartę zgłoszenia, a jeśli masz pytania zostaw swoje dane - oddzwonimy!
Karta zgłoszeniaZapytaj o szczegóły
Adresaci
uczniowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. J. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
Czego nauczymy?
– kluczowych zasad funkcjonowania turbiny wiatrowej,
– elementów myślenia krytycznego i kreatywnego – projektowania wiatraka,
– prototypowania i testowania projektu w tunelu aerodynamicznym 13,5 kW,
– wyciągania wniosków, wnoszenia korekt do projektu.
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Instytutu Inżynierii Rolniczej, Centrum Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć warsztatowych i laboratoryjnych
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia
Grupa min. 12-osobowa
Kontakt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20

Karta zgłoszeniaSposób finansowania
Jestem świadomy/świadoma mojego prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne.